ಇಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ಗಬ್ಬೂರು ತಾಲೂಕ ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆ

ರಾಯಚೂರು: ಗಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವದು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗಬ್ಬೂರು ತಾಲೂಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ೆ.28 ರಂದು ಗಬ್ಬೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆೆ ಪ್ರತಿ‘ಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿ‘ರ್ರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಟಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗುರುವಾರದಂದು ಮಾ‘್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿಯಾಗಿರುವ ಗಬ್ಬೂರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 60 ಗ್ರಾಾಮಗಳು, 8 ಗ್ರಾಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ‘ೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ವೈಯಕ್ತಿಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಿಗೆ ಅರಕೇರಾ ತಾಲೂಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅವೈಜ್ಞಾಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗಬ್ಬೂರು ತಾಲೂಕ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಾಪಿಸಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕರ್ಲಿ ಮಸೀದಿಪುರ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಾಮಿ, ನಿಜಾನಂದಪ್ಪಗೌಡ, ಮಾರೆಪ್ಪ ಮಲದಕಲ್, ಮಾರೆಪ್ಪ ಹೊನ್ನಟಗಿ ಉಪಸ್ಥಿಿತರಿದ್ದರು.
ಗಬ್ಬೂರು ಪ್ರಾಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು.

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 18 ಡಿಸ್ಟ್ರೀಬ್ಯೂಟರ್ ಕೆಳ‘ಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕನ್ಯಾಾ ಪ್ರೌೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಕುರಿತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಟಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

Newsletter