ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ : ಗುಡಿಸಲು ಭಸ್ಮ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆ ದೇವದುರ್ಗ : ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಗಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗಾಲೇರದೊಡ್ಡಿಯ ಕರಿಯಮ್ಮ ಗಂ. ಯಂಕೋಬ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಭಸ್ಮಗೊಂಡಿದೆ.

Read more