ದಸರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ

ದಸರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ : ನಗರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಸರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಓದುಗರಿಗೆ, ಪ್ರತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ, ಏಜೆಂಟುದಾರರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ವತಿಯಿಂದ ದಸರ ಹಬ್ಬದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 Belagayithu | All Rights Reserved.