ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕರೋನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಲಸಿಕೆಯ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ 12 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಏಮ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ 11 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಏಮ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 12 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 375 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಏಮ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

Newsletter