ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ,ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಳಕೆ ಕುಸಿತ,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2020 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.


ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.


ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವುದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಬಳಕೆದಾರರ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾಯ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಲಕ್ಷ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

Newsletter