ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲಘು ಭೂಕಂಪ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ 2.7 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ . ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈನಿಂದ 98 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವು – ನೋವು, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಳದೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾರಿ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

Newsletter