ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯ ಬಳಿ ಭೂಕಂಪನ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ಮಾಸ್ಕೋ: ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಬಳಿ ಭೂಂಪಕನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ 5.7 ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಯುಎಸ್ಜಿಎಸ್) ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.


ಯುಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪ ಲೊರೆಂಗೌ ನಗರದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 124.5 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾನಿಯ ಈವರೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

Newsletter